Home » Tag Archives: quy trinh san xuat nuoc tinh khiet

Tag Archives: quy trinh san xuat nuoc tinh khiet

Kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất nước

Qua kiểm tra, tuy không quy trình sản xuất nước tinh khiết có quán nào sử dụng hóa chất trong việc sản xuất nước khoáng dùng phở nhưng đoàn thanh-kiểm tra đã phát hiện quán Quán phở bò gia truyền Nam Định trên đường Phạm Văn Đồng đã vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nơi kinh doanh như ... Read More »

Công nghệ lọc nước ro

Bạn thân mến, hệ thống lọc nước nguồn công nghệ lọc nước ro có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt, cũng như ảnh hưởng lớn tới các lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Có thể nói, mỗi con sức khỏe con người chúng ta sẽ không thể thiếu đi nguồn dây chuyền lọc nước tinh ... Read More »